Kalender

Aktuelles in der Tanzschule

Montag 19.02.2024


Movita

10:15 - 11:15

Movita

11:30 - 12:30

KiTa Mini

15:15 - 16:00

KiTa Maxi

16:15 - 17:00

KiTa Voki

17:15 - 18:00

Line Dance Club

18:15 - 19:00

Line Dance Club Basic

19:00 - 19:45

Discofox Club

19:15 - 20:15

Casino Tanzkreis

20:30 - 22:00

Casino MDT 3

20:45 - 22:15

Dienstag 20.02.2024


KiTa Voki

15:30 - 16:15

Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop

16:30 - 17:15

Kinder 1.-3. Klasse

16:30 - 17:15

Movita

17:30 - 18:30

Zumba

17:30 - 18:15

Hip Hop

18:30 - 19:15

Line Dance Club

18:45 - 19:30

Casino WTP 1

20:00 - 21:30

Swing

20:00 - 21:30

Casino Privat

20:00 - 21:30

Casino WTP 2

20:30 - 22:00

Casino MDT 4

20:30 - 22:00

Mittwoch 21.02.2024


Movita

11:00 - 12:00

KiTa Voki

15:00 - 15:45

KiTa Mini

15:15 - 16:00

Kinder 1.-3. Klasse

16:00 - 16:45

KiTa Maxi

16:15 - 17:00

Kinder 4./5. Klasse Hip Hop

17:00 - 17:45

Kinder 4./5. Klasse

17:00 - 17:45

Hip Hop

17:00 - 17:45

After Work Dancing

18:00 - 20:00

Zumba

18:15 - 19:00

Discofox Aufbaustufe

19:10 - 20:00

Casino MDT 5

20:00 - 21:30

Casino MDT 3

20:00 - 21:30

Casino WTP 1

20:30 - 22:00

Casino Tanzkreis

20:30 - 22:00

Swing

20:30 - 22:00

Donnerstag 22.02.2024


Movita

10:00 - 11:00

Übungs-Tanzcafé

15:00 - 17:00

KiTa Maxi

15:30 - 16:15

Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop

16:30 - 17:15

Kinder 1.-3. Klasse

16:30 - 17:15

Zumba

17:30 - 18:15

Salsa Aufbaustufe

19:00 - 19:50

Casino WTP 2

20:00 - 21:30

Casino WTP 1

20:30 - 22:00

Latin

20:30 - 22:00

Freitag 23.02.2024


Hip Hop

16:30 - 17:15

Line Dance Club

17:30 - 18:15

Casino MDT 3

18:30 - 20:00

Zumba

18:30 - 19:15

Zwei Löwen Privatkursus

20:00 - 21:30

Casino MDT 4

20:00 - 21:30

Casino MDT 5

20:30 - 22:00

Samstag 24.02.2024


Sonntag 25.02.2024


Casino MDT 3

15:45 - 17:15

Casino MDT 3

16:15 - 17:45

Casino WTP 2

16:15 - 17:45

Tango Argentino Grundstufe

18:00 - 18:50

Casino MDT 4

18:00 - 19:30

Casino MDT 5

18:30 - 20:00

Casino Tanzkreis

19:00 - 20:00

Tanzparty

20:00 - 22:00

Montag 26.02.2024


Movita

10:15 - 11:15

Movita

11:30 - 12:30

KiTa Mini

15:15 - 16:00

KiTa Maxi

16:15 - 17:00

KiTa Voki

17:15 - 18:00

Line Dance Club

18:15 - 19:00

Line Dance Club Basic

19:00 - 19:45

Discofox Club

19:15 - 20:15

Casino Tanzkreis

20:30 - 22:00

Casino MDT 3

20:45 - 22:15

Dienstag 27.02.2024


KiTa Voki

15:30 - 16:15

Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop

16:30 - 17:15

Kinder 1.-3. Klasse

16:30 - 17:15

Movita

17:30 - 18:30

Zumba

17:30 - 18:15

Hip Hop

18:30 - 19:15

Line Dance Club

18:45 - 19:30

Casino Privat

20:00 - 21:30

Casino WTP 2

20:30 - 22:00

Casino MDT 4

20:30 - 22:00

Mittwoch 28.02.2024


Movita

11:00 - 12:00

KiTa Voki

15:00 - 15:45

KiTa Mini

15:15 - 16:00

Kinder 1.-3. Klasse

16:00 - 16:45

KiTa Maxi

16:15 - 17:00

Kinder 4./5. Klasse Hip Hop

17:00 - 17:45

Kinder 4./5. Klasse

17:00 - 17:45

Hip Hop

17:00 - 17:45

After Work Dancing

18:00 - 20:00

Zumba

18:15 - 19:00

Discofox Aufbaustufe

19:10 - 20:00

Casino MDT 5

20:00 - 21:30

Casino MDT 3

20:00 - 21:30

Casino Tanzkreis

20:30 - 22:00

Donnerstag 29.02.2024


Movita

10:00 - 11:00

Übungs-Tanzcafé

15:00 - 17:00

KiTa Maxi

15:30 - 16:15

Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop

16:30 - 17:15

Kinder 1.-3. Klasse

16:30 - 17:15

Zumba

17:30 - 18:15

Salsa Aufbaustufe

19:00 - 19:50

Casino WTP 2

20:00 - 21:30

Freitag 01.03.2024


Hip Hop

16:30 - 17:15

Line Dance Club

17:30 - 18:15

Casino MDT 3

18:30 - 20:00

Zumba

18:30 - 19:15

Zwei Löwen Privatkursus

20:00 - 21:30

Casino MDT 4

20:00 - 21:30

Casino MDT 5

20:30 - 22:00

Samstag 02.03.2024


Sonntag 03.03.2024


Casino WTP 1

15:45 - 17:15

Hochzeit / Party

15:45 - 17:15

Casino MDT 3

15:45 - 17:15

Casino MDT 3

16:15 - 17:45

Casino WTP 2

16:15 - 17:45

Tango Argentino Grundstufe

18:00 - 18:50

Casino MDT 4

18:00 - 19:30

Casino MDT 5

18:30 - 20:00

Casino Tanzkreis

19:00 - 20:00

Tanzparty

20:00 - 22:00

Montag
19.02.2024

Movita
10:15 - 11:15
Movita
11:30 - 12:30
KiTa Mini
15:15 - 16:00
KiTa Maxi
16:15 - 17:00
KiTa Voki
17:15 - 18:00
Line Dance Club
18:15 - 19:00
Line Dance Club Basic
19:00 - 19:45
Discofox Club
19:15 - 20:15
Casino Tanzkreis
20:30 - 22:00
Casino MDT 3
20:45 - 22:15

Dienstag
20.02.2024

KiTa Voki
15:30 - 16:15
Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop
16:30 - 17:15
Kinder 1.-3. Klasse
16:30 - 17:15
Movita
17:30 - 18:30
Zumba
17:30 - 18:15
Hip Hop
18:30 - 19:15
Line Dance Club
18:45 - 19:30
Casino WTP 1
20:00 - 21:30
Swing
20:00 - 21:30
Casino Privat
20:00 - 21:30
Casino WTP 2
20:30 - 22:00
Casino MDT 4
20:30 - 22:00

Mittwoch
21.02.2024

Movita
11:00 - 12:00
KiTa Voki
15:00 - 15:45
KiTa Mini
15:15 - 16:00
Kinder 1.-3. Klasse
16:00 - 16:45
KiTa Maxi
16:15 - 17:00
Kinder 4./5. Klasse Hip Hop
17:00 - 17:45
Kinder 4./5. Klasse
17:00 - 17:45
Hip Hop
17:00 - 17:45
After Work Dancing
18:00 - 20:00
Zumba
18:15 - 19:00
Discofox Aufbaustufe
19:10 - 20:00
Casino MDT 5
20:00 - 21:30
Casino MDT 3
20:00 - 21:30
Casino WTP 1
20:30 - 22:00
Casino Tanzkreis
20:30 - 22:00
Swing
20:30 - 22:00

Donnerstag
22.02.2024

Movita
10:00 - 11:00
Übungs-Tanzcafé
15:00 - 17:00
KiTa Maxi
15:30 - 16:15
Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop
16:30 - 17:15
Kinder 1.-3. Klasse
16:30 - 17:15
Zumba
17:30 - 18:15
Salsa Aufbaustufe
19:00 - 19:50
Casino WTP 2
20:00 - 21:30
Casino WTP 1
20:30 - 22:00
Latin
20:30 - 22:00

Freitag
23.02.2024

Hip Hop
16:30 - 17:15
Line Dance Club
17:30 - 18:15
Casino MDT 3
18:30 - 20:00
Zumba
18:30 - 19:15
Zwei Löwen Privatkursus
20:00 - 21:30
Casino MDT 4
20:00 - 21:30
Casino MDT 5
20:30 - 22:00

Samstag
24.02.2024

Sonntag
25.02.2024

Casino MDT 3
15:45 - 17:15
Casino MDT 3
16:15 - 17:45
Casino WTP 2
16:15 - 17:45
Tango Argentino Grundstufe
18:00 - 18:50
Casino MDT 4
18:00 - 19:30
Casino MDT 5
18:30 - 20:00
Casino Tanzkreis
19:00 - 20:00
Tanzparty
20:00 - 22:00

Montag
26.02.2024

Movita
10:15 - 11:15
Movita
11:30 - 12:30
KiTa Mini
15:15 - 16:00
KiTa Maxi
16:15 - 17:00
KiTa Voki
17:15 - 18:00
Line Dance Club
18:15 - 19:00
Line Dance Club Basic
19:00 - 19:45
Discofox Club
19:15 - 20:15
Casino Tanzkreis
20:30 - 22:00
Casino MDT 3
20:45 - 22:15

Dienstag
27.02.2024

KiTa Voki
15:30 - 16:15
Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop
16:30 - 17:15
Kinder 1.-3. Klasse
16:30 - 17:15
Movita
17:30 - 18:30
Zumba
17:30 - 18:15
Hip Hop
18:30 - 19:15
Line Dance Club
18:45 - 19:30
Casino Privat
20:00 - 21:30
Casino WTP 2
20:30 - 22:00
Casino MDT 4
20:30 - 22:00

Mittwoch
28.02.2024

Movita
11:00 - 12:00
KiTa Voki
15:00 - 15:45
KiTa Mini
15:15 - 16:00
Kinder 1.-3. Klasse
16:00 - 16:45
KiTa Maxi
16:15 - 17:00
Kinder 4./5. Klasse Hip Hop
17:00 - 17:45
Kinder 4./5. Klasse
17:00 - 17:45
Hip Hop
17:00 - 17:45
After Work Dancing
18:00 - 20:00
Zumba
18:15 - 19:00
Discofox Aufbaustufe
19:10 - 20:00
Casino MDT 5
20:00 - 21:30
Casino MDT 3
20:00 - 21:30
Casino Tanzkreis
20:30 - 22:00

Donnerstag
29.02.2024

Movita
10:00 - 11:00
Übungs-Tanzcafé
15:00 - 17:00
KiTa Maxi
15:30 - 16:15
Kinder 1.-3. Klasse Hip Hop
16:30 - 17:15
Kinder 1.-3. Klasse
16:30 - 17:15
Zumba
17:30 - 18:15
Salsa Aufbaustufe
19:00 - 19:50
Casino WTP 2
20:00 - 21:30

Freitag
01.03.2024

Hip Hop
16:30 - 17:15
Line Dance Club
17:30 - 18:15
Casino MDT 3
18:30 - 20:00
Zumba
18:30 - 19:15
Zwei Löwen Privatkursus
20:00 - 21:30
Casino MDT 4
20:00 - 21:30
Casino MDT 5
20:30 - 22:00

Samstag
02.03.2024

Sonntag
03.03.2024

Casino WTP 1
15:45 - 17:15
Hochzeit / Party
15:45 - 17:15
Casino MDT 3
15:45 - 17:15
Casino MDT 3
16:15 - 17:45
Casino WTP 2
16:15 - 17:45
Tango Argentino Grundstufe
18:00 - 18:50
Casino MDT 4
18:00 - 19:30
Casino MDT 5
18:30 - 20:00
Casino Tanzkreis
19:00 - 20:00
Tanzparty
20:00 - 22:00